dsvamb.sonus.cz

Základní údaje

Název a adresa zařízení

Dům sv. Antonína

Komenského 907

676 02 Moravské Budějovice

Zřizovatel

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Šporkova 12

180 00 Praha 1 – Malá Strana

Správní rada

Ing. Radek Doležal – předseda

Jan Kocáb

S.M. Radima Jana Ivančicová

S.M. Amidea Blanka Rybecká

S.M. Marcela Jana Dvořáková

Dozorčí rada

MVDr. Ladislav Urban – předseda

Ing. Hana Málková

S.M. Alžběta Hana Soudková

Ředitel

Ing. Petr Žák

Spojení

ústředna Tel.: 568 420 061

I. patro   Tel.: 568 423 704

II. patro  Tel.: 568 423 705

III. patro Tel.: 568 422 659

e-mail: domov@dsvamb.cz

IČ: 00394190