dsvamb.sonus.cz

Základní charakteristika

Poslání

Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích je domov pro seniory, kteří se neobejdou bez pomoci druhé osoby při svých základních životních potřebách. 

Jeho posláním je umožnit obyvatelům důstojné a kvalitní prožití života s důrazem na tradiční křesťanské hodnoty. 

Sociální služby poskytované v Domě sv. Antonína jsou určeny pro klienty, kterým zdravotní stav nebo sociální situace již neumožňují samostatnou existenci. 

Nabízíme celodenní pobytové služby pro cílovou skupinu obyvatel od 50 let, kteří nezvládnou péči o svou osobu  a potřebují pomoc druhé osoby při svých základních životních potřebách. 

Touto činností Dům sv. Antonína plní základní poslání Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve službě milosrdenství starým a nemocným lidem. 

Domov pro seniory má kapacitu 83 lůžek v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích.

Cíle k naplnění poslání

  1. Co nejdelší fyzická a psychická samostatnost obyvatel – podpora a pomoc vést běžný způsob života. 
  2. Rozvoj péče o duchovní potřeby obyvatel. 
  3. Vytvoření materiálních podmínek pro důstojné prožití života i stáří.