dsvamb.sonus.cz

Obecné údaje

Poskytovaná služba: Domov pro seniory

Základy pro poskytování služeb

Poskytujeme individualizovanou péči a podporu. 

Zachováváme společenské postavení seniorů a ujišťujeme je v jejich sociálních rolích i v případě duševní nebo tělesné zchátralosti. 

Neuvádíme nikoho do situace, která by mohla vést k jeho případnému selhání ve společenství. 

Před ostatními nezdůrazňujeme ničí nedostatečnost ani nezpůsobilost. 

Dáváme každému najevo, že má svou hodnotu. 

Podporujeme a zachováváme u každého osobní nezávislost a funkční samostatnost. 

Respektujeme individuální zvyky a hodnoty (i náboženské).

Respektujeme u každého domov, životní prostor a soukromí.

 Poskytujeme útěchu a projevujeme takt. 

Dbáme na souhlas obyvatele k nezbytným pečovatelským úkonům. 

Povzbuzujeme seniory k vlastní volbě a rozhodování.

Podporujeme začleňování a účast v kolektivu. Chráníme obyvatele před případným vyčleňováním z kolektivu.

Podporujeme obyvatele, aby dbali na osobní hygienu a vzhled.

Dopřáváme každému dostatek času a snažíme se na nikoho nespěchat. 

Péči přizpůsobujeme potřebám a životnímu rytmu každého jednotlivce. 

Snažíme se předvídat individuální potřeby. Respektujeme hranice schopností každého jednotlivce. 

Jednotliví pracovníci v přímé obslužné péči vykonávají činnost odpovídající jejich odborné způsobilosti. 

Na konkrétní požadavky seniorů reagujeme zdvořile. 

Chováme se zdvořile a projevujeme úctu i v případě, že máme špatnou náladu. 

Informujeme předem obyvatele o všech úkonech péče (pokud je to možné). 

Podporujeme účast na každodenním životě. V rámci možností si zachováváme smysl pro humor.